banner2

W siedzibie Towarzystwa są do nabycia najnowsze wydawnictwa:

Rocznik Krakowski, tom 85 (2019)
w cenie 50,00 zł (dla członków: 40,00 zł)   

SPIS TREŚCI

Najbliższy odczyt (21 stycznia 2020 r.):

Mgr Ewa Cempla–Dziadoń

"Renesansowa dekoracja malarska odkryta w XVIII–wiecznej rezydencji
– prace badawcze oraz konserwatorskie w Pałacu Spiskim w Krakowie"

Streszczenie wystąpienia

Ogłoszenie: II Konferencja dydaktyczna dla nauczycieli historii i WOS

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zaprasza do udziału w II konferencji dydaktycznej „Jak i gdzie w nowoczesny sposób uczyć o Krakowie”. Konferencja adresowana jest do nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich poziomów kształcenia oraz osób zainteresowanych problemami dydaktyki historii miasta Krakowa. Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczenia kadry akademickiej, archiwistów, muzealników z nauczycielami w zakresie kształcenia oraz podjęcie dyskusji o najbardziej aktualnych i wymagających rozwiązania problemach związanych z edukacją o Krakowie.

Organizator: TMHiZK, Muzeum Krakowa, Archiwum Narodowe w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie

Data: 22 stycznia 2020 r. (środa) w godz. 13.30-18.00

Miejsce: Muzeum Krakowa - Sala Miedziana (d. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35, Kraków (wejście od ul. Szczepańskiej)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (zgłoszenia przyjmujemy do 15 stycznia 2020 r. włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc)

 

PROGRAM

 

Towarzystwo chcąc wyróżnić i uhonorować osoby szczególnie zasłużone dla realizacji celów zapisanych w statucie ustanowiło dwie nagrody, przyznawane decyzją Wydziału, a wręczane uroczyście podczas Walnego Zgromadzenia. W latach 1980-1996 Towarzystwo wyróżniało za działalność na rzecz Krakowa nagrodą imienia Jan Zygmunta i Marii Roblów, od 1995 r. corocznie jest przyznawana nagroda imienia Klemensa Bąkowskiego.

 

NAGRODA IM. JANA ZYGMUNTA i MARII ROBLÓW

      Nagroda imienia Jana Zygmunta i Marii Roblów została ustanowiona w 1980 r. z inicjatywy członka Towarzystwa, krakowianina zamieszkałego w Londynie Jana Marii Robla i jego żony Jadwigi, dla upamiętnienia jego rodziców. Stanowiła ona "wyróżnienie osoby lub osób za całokształt dorobku związanego z historią, kulturą i sztuką starego Krakowa", mógł ją też otrzymać "autor lub autorzy pojedynczego dzieła z tego zakresu, a w szczególności indywidualnej lub zespołowej pracy naukowej, ogłoszonej drukiem". Przyznawaną na wniosek Wydziału nagrodę pieniężną wraz z dyplomem, początkowo corocznie, a od 1990 r. co dwa lata, wręczano na Walnym Zgromadzeniu. W latach 1981-1996 otrzymało ją czternaście osób.
      Twórca nagrody Jan Maria Robel w dniu 27 lutego 1988 r. złożył wizytę w siedzibie Towarzystwa, a decyzją Walnego Zgromadzenia 22 marca 1988 r. otrzymał godność członka honorowego.

Laureaci nagrody im. Jana Zygmunta i Marii Roblów:
1981 - Wiesław Bieńkowski
1982 - w stanie wojennym nie wręczano nagrody z powodu zawieszenia działalności Towarzystwa
1983 - Krystyna Pieradzka, Janina Bieniarzówna
1984 - Jan Marian Małecki, Józef Lepiarczyk
1985 - nie przyznano
1986 - Stanisław Buratyński
1987 - Stanisław Jacek Kołodziejczyk, Michał Rożek
1988 - Leszek Dziedzic
1989 - Janusz Bogdanowski
1990 - Jacek Purchla
(na życzenie fundatorów nagrody przyznawano odtąd co dwa lata)
1992 - Andrzej Fischinger
1994 - Kazimierz Traciewicz
1996 - Lech Kalinowski

Opracowano na podstawie publikacji: Grażyna Lichończak, Nagroda im. Dra Jana Zygmunta i Marii Roblów, "Rocznik Krakowski", T. 51, 1987, s. 145; Wiesław Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996, Biblioteka Krakowska 137, 1997, s. 243, 298; Jerzy Wyrozumski, Jan Robel (1911-2020), "Rocznik Krakowski", T. 69, 2003, s. 229-230.


NAGRODA IM. KLEMENSA BĄKOWSKIEGO

      Na wniosek dr Grażyny Lichończak-Nurek na posiedzeniu 13 marca 1995 r. Wydział podjął uchwałę o ustanowieniu nagrody własnej Towarzystwa imienia Klemensa Bąkowskiego za zasługi w pracy naukowej i działania na rzecz Krakowa. Nagroda pieniężna (od 2016 r. współfinansowana przez Urząd Miasta Krakowa) jest przyznawana raz do roku na ostatnim w danej kadencji posiedzeniu Wydziału, uroczyste wręczenie dyplomu oraz (od 2016 r.) statuetki autorstwa profesora Czesława Dźwigaja, odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia.

Laureaci nagrody im. Klemensa Bąkowskiego:

1995 - ks. prof. dr hab. Bolesław Przybyszewski
1996 - prof. dr hab. Janina Bieniarzówna
1997 - dr hab. Zbigniew Pianowski, mgr Kazimierz Traciewicz
1998 - prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski
1999 - prof. dr hab. Jerzy Banach
2000 - dr Marian Kornecki
2001 - prof. dr hab. Kazimierz Radwański
2002 - o. Adam Studziński
2003 - prof. Zofia Medwecka
2004 - prof. dr Władysław Zalewski
2005 - dr Zbigniew Beiersdorf
2006 - mgr Waldemar Komorowski
2007 - prof. dr hab. Jan M. Małecki
2008 - dr hab. Zdzisław Noga
2009 - mgr inż. Włodzimierz Śliwczyński
2010 - mgr inż. arch. Jan Janczykowski
2011 - Maria Rydlowa
2012 - prof. dr hab. Stanisław Waltoś
2013 - mgr inż. arch. Janusz Smólski
2014 - dr arch. Waldemar Niewalda
2015 - mgr Genowefa Zań-Ograbek
2016 - prof. dr hab. Jan Ostrowski 
2017 - ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś
2018 - prof. dr hab. Andrzej Chwalba
2019 - Tadeusz Jakubowicz

Opracowano na podstawie publikacji: Wiesław Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996, Biblioteka Krakowska 137, 1997, s. 243, 299; Grażyna Lichończak-Nurek, Klemens Bąkowski. W 70. Rocznicę śmierci, "Rocznik Krakowski" T. 74, 2008, s. 22 oraz rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa.

Do pobrania:
Regulamin nagrody im. Klemensa Bąkowskiego

© 2016-2020 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności