banner2

W okresie trwania pandemii zwracamy się z uprzejmą prośbą o załatwianie w miarę możliwości spraw w Biurze Towarzystwa drogą e-mailową. Przed złożeniem wizyty w TMHiZK prosimy o wcześniejszy kontakt e-mailowy z uwagi na zdalną pracę Biura w wybrane dni.

Najbliższy odczyt (9 marca 2021 r., godz 17:15)

Dr Katarzyna Moskal

"Ornat cechu krupników krakowskich z drugiej połowy XV wieku"

 

Odczyty wtorkowe odbywają się on-line za pośrednictwem portalu YouTube. Kliknij, aby przejść do transmisji.

Ogłoszenie: Konkursy plastyczne dla dzieci

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konkursach plastycznych dla młodzieży:
"Tradycje krakowskie" oraz "Jaki widok z Krakowa chciałbym zobaczyć przez własne okno". CZYTAJ WIĘCEJ

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

oraz

Muzeum Krakowa

zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w kursie

Akademia młodego miłośnika Krakowa
Blok tematyczny: "Dzielnice Krakowa"

Partner kursów:

Gmina Miejska Kraków

 

Patronat honorowy objęli:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

 

Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

 

W imieniu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w bezpłatnych zajęciach przybliżających dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym od średniowiecza do współczesności. W trakcie tegorocznej edycji „Dzielnice Krakowa" uczestnicy zapoznają się z położeniem geograficznym i krótką historią danej dzielnicy, przynależnością administracyjną i parafialną, jej zabytkami, podaniami, legendami czy ciekawostkami z nią związanymi.

Z powodu pandemii zajęcia będą prowadzone w formie hybrydowej. Spotkania będą odbywały się w formie zdalnej poprzez aplikację ZOOM. Jeśli sytuacja ustabilizuje się, prowadzone będą zajęcia stacjonarne w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa, Rynek Główny 35.

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownicy Archiwum Narodowego w Krakowie, członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz wykwalifikowani pracownicy merytoryczni z Muzeum Krakowa.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach kursowych. Regulamin kursu, karta uczestnictwa oraz harmonogram zajęć tegorocznego bloku tematycznego są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Krakowa: www.tmhzk.krakow.pl oraz www.muzeumkrakowa.pl.

Dokumenty do pobrania:
Harmonogram zajęć (semestr I)
Harmonogram zajęć (semestr II)
Karta uczestnictwa
Klauzula informacyjna RODO
Regulamin kursu

Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wysłanie w formie elektronicznej formularza „Karty uczestnictwa w Kursie” oraz deklaracji RODO (oba dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane przez rodzica/opiekuna).

© 2016-2020 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności