banner2

Aktualne informacje o działalności TMHiZK

Zgodnie z zaleceniami rządowymi Towarzystwo funkcjonuje do odwołania w trybie pracy zdalnej. W trosce o wspólne bezpieczeństwo Biuro Towarzystwa jest nieczynne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o załatwianie spraw drogą telefoniczną lub e-mailową.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

oraz

Muzeum Krakowa

zapraszają uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i licealistów do udziału w kursie

Młodzieżowy Uniwersytet Krakowa
Blok tematyczny: "Znane i nieznane miejsca w Krakowie na nowo odkryte"

Partner kursów:

Gmina Miejska Kraków


Patronat honorowy objęli:

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego


Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

 

Bezpłatne wykłady i prezentacje w ramach kursu przybliżą dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym od średniowiecza po współczesność. Tematem przewodnim dla uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) i licealistów są "Znane i nieznane miejsca w Krakowie na nowo odkryte". Najważniejszymi celami kursu jest: wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym Krakowa oraz kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją dzieł sztuki oraz wydarzeń i postaci historycznych. Zajęcia będą się odbywać w zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory (siedziba Muzeum Krakowa) przy Rynku Głównym 35. Wykładowcami kursu są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu oraz wykwalifikowani pracownicy merytoryczni z Muzeum Krakowa. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach kursowych. Regulamin kursu, karta uczestnictwa oraz harmonogram zajęć bloku tematycznego są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Krakowa: www.tmhzk.krakow.pl oraz www.muzeumkrakowa.pl.

Dokumenty do pobrania:
Harmonogram zajęć
Karta uczestnictwa
Klauzula informacyjna RODO
Regulamin kursu

Warunkiem uczestnictwa w Kursie jest wysłanie w formie elektronicznej formularza „Karty uczestnictwa w Kursie” oraz deklaracji RODO (oba dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane przez rodzica/opiekuna).

© 2016-2020 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności