banner2

W okresie trwania pandemii zwracamy się z uprzejmą prośbą o załatwianie w miarę możliwości spraw w Biurze Towarzystwa drogą e-mailową. Przed złożeniem wizyty w TMHiZK prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy z uwagi na zdalną pracę Biura w wybrane dni.

Najbliższy odczyt (20 kwietnia 2021 r., godz 17:15)

Dr hab. Wiktor Szymborski

"XX–wieczni dominikańscy krakowscy historycy – O. Świętochowski i O. Kielar"

 

Odczyty wtorkowe odbywają się on-line za pośrednictwem portalu YouTube. Kliknij, aby przejść do transmisji.

Szanowni Państwo,

PT Członkowie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz wszyscy zainteresowani


Z niemałą satysfakcją chcielibyśmy poinformować Państwa o ważnym wydarzeniu, którego dobre skutki dotyczą naszego Towarzystwa, a szczególnie członków naszego Towarzystwa. Dziś, tj. 12 lutego 2020 r. w Sali pod Ptakami Zamku Królewskiego na Wawelu podczas konferencji prasowej, w której uczestniczyli wspólnie Dr hab. Andrzej Betlej – Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, przedstawiona została między innymi nowa polityka udostępniania zbiorów Zamku Królewskiego pod nazwą WAWEL OTWARTY. Zamek Królewski na Wawelu przystępuje do programów kart krakowskich : Krakowskiej Karty Dużej Rodziny, Krakowskiej Karty Miejskiej oraz Krakowskiej Karty „N”. By zacytować słowa Pana Dyrektora Andrzeja Betleja : „…bezpłatne bilety dla członków ważnego krakowskiego Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.”

Ta ujmująca wiadomość jest - jak mamy prawo sądzić – znakomitą kontynuacją porozumienia zawartego przed trzema laty w galerii Muzeum Narodowego w Krakowie w Sukiennicach, przypomnijmy: „3 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach umowę podpisali prezes TMHiZK prof. Jacek Purchla, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Betlej i dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.

Na mocy porozumienia Towarzystwo staje się oficjalnym partnerem Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Dzięki kompetencjom swoich członków będzie im udzielać wsparcia merytorycznego, udostępniać wydawnictwa, popularyzować dorobek obu muzeów, pomagać przy organizacji wydarzeń i konstruowaniu nowych narracji o mieście. Członkowie Towarzystwa będą zaś uprawnieni do darmowego zwiedzania obu Muzeów.”

Podpisanie porozumienia 3 stycznia 2017 r.Towarzystwo ceni sobie szczególnie wysoko tę stałą chęć muzeów krakowskich do współpracy. Zamek Królewski był przedmiotem prac badawczych i publikacji członków Towarzystwa w „Roczniku Krakowskim” i serii „Biblioteki Krakowskiej” od początku ich istnienia. Prace te wzmogły się szczególnie po wykupieniu Zamku z rąk austriackich i opuszczeniu zamku przez wojsko w l. 1905 – 1911, co pozwoliło krakowianom w pełni docenić i zrozumieć istotę i sens działania Towarzystwa istniejącego już wówczas od r. 1897.

© 2016-2020 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności