banner2

Następny odczyt (15 stycznia 2019 r.):
Dr hab. Ewa Danowska
"Wspomnienia gen. Emanuela Hohenauera de Charlenz z okresu I wojny światowej"

Emanuel Hohenauer de Charlenz (1863-1946), z pochodzenia Polak, przed ponad 34 lata służył w armii austro-węgierskiej, zdobywając wojskowe stopnie. Podczas I wojny światowej dowodził kolejnymi pułkami głównie na froncie wschodnim, a najdłużej - 16 krakowskim pułkiem piechoty. Po odzyskaniu niepodległości Polski służył w wojsku polskim, a w 1921 r. wbrew swej woli odesłany w stan spoczynku. Mieszkał w Krakowie, gdzie spisał swoje wspomnienia z okresu I wojny. Stanowią one zapis jego osobistych wojennych doświadczeń, zarówno w czasie walk jak i zastoju na froncie wschodnim, przeżyć i wrażeń, ale też podzielił się swoją wiedzą na temat spraw wojskowych oraz politycznych. Wspomnienia stanowią też kronikę trudów i dramatów żołnierskich na różnych frontach walk, spędzania wolnego czasu, a także niedoli cywilnej ludności w czasie wojny.

Ewa Danowska, dr hab. historii, starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Zbiory Specjalne - pracownia rękopisów. Zainteresowania: historia Polski XVIII i XIX w. (społeczeństwo, kultura materialna, obyczaje, czasopiśmiennictwo), a także biografistyka, edytorstwo.

 

I2019-www

© 2016-2018 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności