banner2

Najbliższy odczyt (21 listopada 2017 r.)

dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII
"Sacrum w sztuce PRL-u"

afisz kwiecien www

© 2016-2017 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa